ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ  М.АЛГАА
Мээлээгийн Алагаа
Хүүхдийн арьсан гутал, хромон гутал, тахир дутуу хүний өндөрлөгөөтэй гутал захиалгаар хийнэ.
Хүүхдийн гутал- 25000-30000
Хромон гутал (өвөл)- 180000
Хромон гутал (хавар, намар)- 150000
Утас: 99147935:  95834026