ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ  Д.БААСАНСҮРЭН
Дамдингийн Баасансүрэн 1952 онд  
Булган аймгийн Сайхан суманд төрсөн.
Багш мэргэжилтэй. 2007 онд өндөр  
насны тэтгэвэрт суусан. Хувиараа  
оёдол хийдэг.”Даалин хөөрөгний уут,  
хүүхдийн дээл баривч” оёдог.
Чингэлтэй дүүрэг 15-р хороо жаргалант  
2-0041.
Утас: 99294325.