ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ  Б.ЧИНГЭРЭЛ
Банзрагч Чингэрэл
Үйлдвэрлэл: Үслэг бүтээгдэхүүн /малгай,  
хүрэм/
Эхэлсэн огноо: 1980 оноос тасралтгүй хийж  
байгай.
Хаяг байршил: ЧД 12 хороо Булгын 22-
3тоот
Утас: 88773594