Сүхбаатар Энхжаргал

1996 оноос гар урлал, бэлэг дурсгал, модон сийлбэрийн чиглэлээр ажиллаж байна.
Хаяг: Чингэлтэй дүүрэг 17-р хороо БИТөв-4
И-мэйл хаяг : moogiisiilber@yahoo.com
Бэлэг дурсгал 250,000₮ Хус мод хангарьд сийлбэртэй 300,000₮ Хус мод хангарьд сийлбэртэй 300,000₮
Бэлэг дурсгал 250,000₮ Хус мод хангарьд сийлбэртэй 300,000₮ Хус мод хангарьд сийлбэртэй 300,000₮
Хан хуур 350,000₮ Хан хуур 350,000₮ Сүрлэн наамал 25,000₮
Хан хуур 350,000₮ Хан хуур 350,000₮ Сүрлэн наамал 25,000₮
Модон баатар 440,000₮ Сүрлэн наамал 25,000₮ Араамтай сийлбэр 250,000₮
Модон баатар 440,000₮ Сүрлэн наамал 25,000₮ Араамтай сийлбэр 250,000₮