ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ  Д.Орхон
Монгол дээлний өргөтгөсөн худалдаа, захилга, сургалт
Хаяг: Чингэлтэй дүүрэг 6-н буудал
Утас:  91657605 
            88229425
МОНГОЛ ХҮРЭМ